020-6113041

Historisch overzicht

1926

Het was in de vorige eeuw, om precies te zijn augustus 1926, dat de deuren van karrenverhuurderij B.Q. Duiker voor het eerst werden geopend. Vanuit een pand in de Foeliedwarsstraat werden in eerste instantie karren verhuurd aan o.a. marktkooplui van het Waterlooplein. Enige jaren later kwam daar de verhuur van de eerste vrachtwagens bij. De Opel-blitzen droegen al snel bij aan het stijgende succes van het bedrijf. Maar tijdens de tweede wereldoorlog moest opa H(eeres) B.Q. Duiker al zijn vindingrijkheid inzetten om de auto's uit handen van de Duitsers te houden. Dat lukte hem door ze uit elkaar te halen en als losse onderdelen te verbergen. Het was diezelfde vindingrijkheid, gekoppeld aan een gezonde handelsgeest, die de firma B.Q. Duiker na de oorlog verder deed groeien. Het havengebied was een voor de hand liggend werkterrein, immers daar kwamen veel goederen het land binnen, die hun eindbestemming elders in het land moesten vinden. Lompen, kachels, ijzer, hout en allerhande handelsgoederen, de firma B.Q. Duiker vervoerde het wel. Het pand in de Foeliedwarsstraat werd al spoedig te klein, en de verhuizing naar de Valkenburgerstraat bood uitkomst.

1964

Door ziekte geveld droeg opa Heeres zijn florerende bedrijf over aan zoon Willem, die zich inmiddels het vak van expediteur had eigen gemaakt bij een bedrijf in de haven. De bouwplannen voor de IJ-tunnel betekende de aanzet tot sloop van het pand in de Valkenburgerstraat.

1968

Weer moest er worden verhuisd. Deze keer naar de Rhôneweg waar een geheel nieuw pand verrees. Op het nieuwe industrieterrein Sloterdijk II was B.Q. Duiker één van de eerste bedrijven. Anderen volgden spoedig en velen werden klant. De ontwikkeling van industrieterrein Sloterdijk, later Westpoort, leidde tot een groei van Duiker. Naast transport werd ook verhuizen een belangrijke kernactiviteit van B.Q. Duiker.

1983

Als gevolg van het plotselinge overlijden van Willem B.Q. Duiker werd gezocht naar een mogelijkheid om het transportbedrijf voort te zetten. Harry Duiker, toen 15 jaar, was te jong om zijn vader op te volgen. De firma Blommestein diende zich aan als nieuwe eigenaar. De directie van Blommestein, bestaande uit de drie broers Harry, Koos en Marcel Blommestein, zorgden voor een nieuwe impuls. Ze kenden B.Q. Duiker al vanaf het Waterloopleintijdperk. Verhuizen bleef een belangrijke kernactiviteit, maar het bedrijf groeide al snel uit naar een middelgroot allround transportbedrijf.

1993

In 1993 overleed Harry Blommestein. Harry Duiker had inmiddels de nodige ervaring opgedaan bij andere transportbedrijven en bracht een welkome aanvulling binnen de directie.

1999

Aanhoudende groei en een nauwe samenwerking met Kaspers Transport waren de ingrediënten voor de start van de bouw van een gezamenlijk pand. Om, volgens de filosofie van opa Heeres, dicht bij de klanten te blijven, koos Duiker voor nieuwbouw aan de Westhavenweg. 

2000

De nieuwbouw werd betrokken en Duiker vestigde zich, samen met Kaspers, op een perceel van ruim 10.000 m² met daarop een loods voor diverse opslagmogelijkheden. Genoeg ruimte voor het herbergen van het inmiddels grotere wagenpark en tevens mogelijkheden voor binnen- en buitenopslag.

2002

Marcel Blommestein treedt af als directielid en maakt plaats voor Edwin Schoon, de zwager van Harry Duiker.

2007

Ook Koos Blommestein besluit om het wat rustiger aan te doen en draagt zijn aandelen over aan Harry en Edwin. Zij zetten het familiebedrijf met zijn tweeën voort. De groei wordt opnieuw ingezet. Het aantal auto's wordt uitgebreid en de benodigde op- en overslagcapaciteit groeit. Nog geen 10 jaar na de verhuizing wordt weer het pand te klein. Na goed overleg met Kaspers wordt besloten dat B.Q. Duiker op zoek zal gaan naar een nieuwe locatie. 


2009

Het wordt nieuwbouw! Nog geen 200 meter van de "oude" locatie ligt het laatste stuk braakliggend terrein in het Westelijk Havengebied. Geheel naar eigen inzicht en wensen wordt hier in 9 maanden tijd een prachtig pand neergezet. Met een grote opslagloods van 1.350 m², een apart afsluitbare loods van 450 m², een overkapping van 450 m² en een groot buitenterrein worden alle mogelijkheden voor gevarieerde opslag gecreëerd. De inpandige laadkuil zorgt voor een aanzienlijke verbetering voor het laden een lossen van de wagens. Het is mogelijk kantoorruimte en de aparte opslagruimte te huren. Informeer naar de mogelijkheden.
Ook wordt in de aanloop naar de verhuizing de firma Zentveld uit Amsterdam-Noord overgenomen. B.Q. Duiker en Zentveld werkten reeds lange tijd samen en voor de heer Zentveld was geen opvolging aanwezig.   


2010

Eind 2009 wordt het nieuwe pand aan de Westhavenweg 93 betrokken en in april 2010 feestelijk geopend. B.Q. Duiker is klaar voor de toekomst!! 


2011

Vanwege de steeds grotere vraag naar extra opslagruimte is de overkapping dichtgemaakt waardoor een extra loods van 450 m² is ontstaan. De twee grote brede deuren zorgen voor een goede toegankelijkheid.

B.Q. Duiker verzorgt uw transportoplossing!!